Konstrukcja krętych schodów w klasycystycznym wnętrzu wraz z przyporami i wspórkami pod stopnie. Pracownia stale współpracuje ze stolarnią, która wykonuje trepy i pochwyty do schodów ze szlachetnego drewna na indywidualne zamówienie.

IMG_7488 IMG_7485 IMG_7482 IMG_7481 IMG_7479 IMG_7478 IMG_7477